2 de juny 2010

Crida als Pares

Amb motiu de la presentació d’una iniciativa d’activitat infantil, el GOVI va assistir al Consell Escolar Municipal el passat 26 de febrer a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. En aquest Consell, presidit per la Regidora d’Educació i Cultura, Laura Martinez, hi havia representació dels col·legis, instituts i altres institucions relacionades amb el mon de l’educació i cultura del nostre municipi. No obstant, el mes important no va ser l’assistència, sinó la participació i interès dels assistents. Temes relatius a estudis a fer pel municipi, concursos educatius i mostres literàries, la Ludoteca Tucutuc, el programa PIDCES, calendari escolar i altres projectes, van ser presentats i debatuts amb molt interès per part dels assistents. Des d’aquest article, el GOVI vol fer una crida a tots els pares per què s’estimulin en l’educació i cultura dels fills i els estimulin a la participació i conscienciació de la seva importància. El dia a dia i altres prioritats no ens han de distreure d’aquesta obligació. Tot l’esforç i el treball que polítics, tècnics de serveis i professionals de l’educació i de la cultura fan per millorar el nostre municipi, han de tenir ressò en tots nosaltres. 01-03-2009