6 de juny 2011

El desvetllament de l’esperit participatiu Vilassarenc

Ciutadans i ciutadanes de tot l'estat han alçat la veu per fer sentir la seva indignació en front la gestió polític-financera que estem vivint. Inundant les places de les principals capitals i les xarxes socials, podem dir ja amb tota seguretat que s'estan escrivint noves pàgines a la historia, historia de la qual tots nosaltres en som protagonistes.

Per iniciativa d'alguns joves del nostre municipi, que ens estan demostrant que tenen molts més a dir del que alguns es pensaven, i aprofitant el poder de les xarxes socials, el moviment "Vilassar de Mar s'indigna" està posant de manifest que al nostre municipi també hi ha gent amb ganes de participar activament en el dia a dia del nostre poble i que no es conforma amb dipositar un paper en una urna cada quatre anys.

Com a assistent a les dues assemblees celebrades fins al dia d'avui per aquest moviment, les ganes de respostes que experimenta la gent de Vilassar son un dibuix a escala de les ganes de resposta que te la resta del món en front la situació actual.

Recordo una dona que comentava al torn obert de paraules que no entenia perquè l'ajuntament havia invertit en millorar la il•luminació del seu carrer quan els veïns d'aquest opinen que hi ha d'altres prioritats. Una altra paraula, en aquest cas d'un jove, demanava un cara a cara amb els polítics per demanar explicacions. Protestes que no haurien de ser protestes, haurien de ser respostes per part d'aquells que les hagin de donar.

Aquesta imatge de Vilassar de Mar, reunit i debatin aspectes de la seva vida quotidiana, no l'hauríem de veure únicament com una conseqüència del malestar generalitzat que estem vivint, l'hauríem de veure també com la causa de que a partir d'ara aquesta inactivitat soci-politica que ens envoltava a molts es converteixi en activitat i ganes de millorar el municipi. Si nosaltres no ens preocupem per com es i com serà Vilassar, qui ho farà? Carlos Abellán 04_06_2011

3 de juny 2011

Podem fer més per les nostres platges?


Com cada any per aquestes dates, ens adonem que bona part de la sorra de les nostres platges ha desaparegut. Es evident doncs, que la solució que s’ha adoptat anualment durant els darrers anys amb la regeneració artificial de la sorra és totalment ineficaç, a l’hora que suposa uns costos elevadíssims que no són assumibles en temps de crisi, a més pel dany que suposa per la flora i la fauna submarines.

Sembla clar que el principal problema està en els obstacles que representen els ports esportius i espigons diseminats al llarg del litoral, per al transport sedimentari paral.lel a la costa, afegit al fet de la manca d’aport suficient de sediments per part de rius i rieres, ja que cada vegada el territori es troba més urbanitzat. Aquest últim és un fet que poster haurien de començar a contemplar els plans territorials costaners.