3 de juny 2011

Podem fer més per les nostres platges?


Com cada any per aquestes dates, ens adonem que bona part de la sorra de les nostres platges ha desaparegut. Es evident doncs, que la solució que s’ha adoptat anualment durant els darrers anys amb la regeneració artificial de la sorra és totalment ineficaç, a l’hora que suposa uns costos elevadíssims que no són assumibles en temps de crisi, a més pel dany que suposa per la flora i la fauna submarines.

Sembla clar que el principal problema està en els obstacles que representen els ports esportius i espigons diseminats al llarg del litoral, per al transport sedimentari paral.lel a la costa, afegit al fet de la manca d’aport suficient de sediments per part de rius i rieres, ja que cada vegada el territori es troba més urbanitzat. Aquest últim és un fet que poster haurien de començar a contemplar els plans territorials costaners.

Cal destacar a més, que segons l’estudi “EUROSIÓN” de la Comissió Europea, molts dels actuals estudis d’impacte ambiental no analitzen l’erosió costanera de forma adequada, a la vegada que la base de coneixement per a la presa de decisions en la gestió de la línia de costa és baixa. Així els mètodes tradicionals que fins ara s’han dut a terme per lluitar contra l’erosió tals com la construcció d’espigons o la regeneració artifical de les platges, poden esdevenir amb el temps, contraproduents.

Des del gOvi fem una crida a la reflexió per tal que d’una vegada els pobles costaners del Maresme s’alcin amb una sola veu i exigeixin a les administracions competents una solució definitva. Van ser precisament aquestes les que van autoritzar la construcció d’espigons i ports esportius, a la vegada que aquests últims mai s’han volgut responsabilitzar del perjudici provocat.

El mar, la platja i les activitats directament lligades a aquests, històricament han estat un dels principals elements que ha marcat la identitat dels nostres pobles, i creiem que no hem d’estar disposats a renunciar-hi.

Seria injust però, no fer esment de la reflexió que ens fa el Sr. Manuel de Torres i Capell, catedràtic d’urbanisme de la UPC, en el fet que antigament la nostra comarca, tal com el seu nom indica estava formada per maresmes, i la línia del litoral no era exactament l’actual. Va ser amb la introducció de l’agricultura i sobretot de la vinya ja en època dels romans, quan es va intensificar l’aportació de sediments sobre la nostra costa.

Així, voluntariament o no, l’acció de l’home al llarg del temps ha anat modificant l’aspecte del nostre litoral. Potser ha arribat l’hora de començar a decidir. Grup d’Opinió Vilassar de Mar -gOvi- 06/2011.