12 d’oct. 2011

Pla de Mobilitat de Vilassar de Mar

Des de el gOvi ens plantegem obrir un debat ciutadà per col·laborar a confeccionar un Futur Pla de Mobilitat Urbà, plantejat amb un visió i de futur, participativa i constructiva, amb l'objectiu de poder assolir un ampli consens, amb l'objectiu de garantir la seva viabilitat en els seu desenvolupament futur.