12 d’oct. 2011

Pla de Mobilitat de Vilassar de Mar

Des de el gOvi ens plantegem obrir un debat ciutadà per col·laborar a confeccionar un Futur Pla de Mobilitat Urbà, plantejat amb un visió i de futur, participativa i constructiva, amb l'objectiu de poder assolir un ampli consens, amb l'objectiu de garantir la seva viabilitat en els seu desenvolupament futur.
Volem crear un pla amb mes protagonisme per el vianant? Cal millorar cercant les condicions òptimes de seguretat, accessibilitat i lliure de barreres arquitectòniques?
S'ha de crear una verdadera xarxa connectada per a bicicletes amb la seva oferta d’aparcaments?
Cal fer una verdadera xarxa viària jerarquitzada, si cal fent canvis de direcció, definir els eixos principals de circulació així com les principals entrades i sortides del poble, definir com s'ha de connectar el poble entre ambdós costats de la riera de Cabrils, accessos a la zona industrial, definir com serà interrelació amb les poblacions veïnes, en definitiva tenir clar quin ha de ser el projecte de mobilitat per al Vilassar d'ara i el del futur.
Analitzar el transport públic, necessitats reals i servei necessari.
Aparcament per la gent del poble (àrees verdes).

La sistemàtica de treball tot just l’estem preparant, però tenim clar que cal un procés participatiu, obert a tothom.