7 de nov. 2012

Els nous valors cadastrals i la pujada de l'IBI


Pujar impostos per ingressar més no costa gaire. És una cosa bastant fàcil de fer. Ho estem veient contínuament a tots nivells. L' IVA n'ha estat l'últim exemple, després dels augments de l’ IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques) i d'altres impostos. Tots aquests increments redueixen la renda disponible de les famílies en un moment en el que, en general, no pugen els sous i l'atur està marcant fites històriques amb 1.292 persones a Vilassar de Mar sense feina, a setembre de 2012.

A Vilassar de Mar l'Ajuntament va demanar la revisió dels valors cadastrals que serveixen per calcular l'IBI (Impost sobre Bens Immobles). Els valors cadastrals no es revisaven des de 2004 i han pujat molt. Aquest augment, considerable, s'aplicarà gradualment al llarg dels pròxims deu anys. Cada any pagarem més per aquest impost fins el 2022.
Voldríem cridar l'atenció tant de l'equip de govern de l'Ajuntament com als regidors de l'oposició que hi ha dues maneres més d'equilibrar ingressos i despeses:
  1. Reduint despeses. No ens referim a retallar més o menys totes i cadascunes de les partides de despesa, sinó a prescindir completament d'algunes despeses assumides per part de l'Ajuntament en una època de bonança. Caldria fer l'exercici de repassar partida per partida i preguntar-se si realment una despesa és imprescindible.
  2. Venent patrimoni. Una família amb deutes però amb patrimoni té una manera de reduir part dels deutes venent una part del patrimoni. Els ajuntaments poden fer exactament el mateix. Caldria fer l'exercici de preguntar-se si tots i cadascun dels elements del patrimoni municipal són imprescindibles. I no només sobre els bens actuals, també aquesta pregunta caldria fer-se-la en relació als nous projectes.
Creiem que no ens correspon a nosaltres dir quines són les despeses de les que es pot prescindir o quins són els elements del patrimoni que es podrien vendre. Aquesta tasca correspon als representants del poble democràticament escollits. Creiem que, en aquests moments, seria una immoralitat limitar-se a aplicar els nous valors cadastrals sense fer aquest exercici.