23 d’abr. 2010

Piscina Municipal: deteriorament i deixadesa


A Vilassar de Mar tenim un equipament municipal emblemàtic pel que fa a l’oci i sobre tot a la pràctica esportiva de la població. Ens referim a la Piscina Municipal. Son unes instal·lacions, d’uns nou anys aproximadament, centrades principalment en l’esport de la natació i altres activitats complementàries com fitness, spinning, etc. Inicialment s’havia de fer cua i estar en llista d’espera per poder inscriure’s. Ara els socis es donen de baixa i marxen a altres llocs per fer aquestes activitats esportives. Què està passant? Doncs que aquestes instal·lacions s’estan deteriorant a marxes forçades: neteja deficient i males condicions d’higiene, temperatura irregular de l’aigua, fongs a la piscina, mala organització i pràcticament inexistent manteniment i conservació de les instal·lacions. Davant de les queixes existents i d’aquesta situació, el GOVI es va posar en contacte amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, constatant que la gestió d’aquestes instal·lacions està cedida al grup privat GEAFE SL i que es feien gestions per solucionar tots els problemes. Què passa? Es veu que la construcció d’aquest equipament te defectes d’origen que provoquen un deteriorament accelerat del mateix i això fa que els acords i paràmetres contractats amb la cessionària quan a gestió i manteniment siguin insuficients. Actualment des de l’Ajuntament ens han confirmat que estan previstes, de forma immediata, una sèrie d’actuacions (pintura, canvi de paviments, reparació i substitució d’elements danyats o obsolets, reposició de maquinària, manteniment i neteja en general, etc.) que faran que tot torni a la normalitat.
Des del Grup d’Opinió considerem que està be que es prenguin accions correctores però també considerem que no s’ha d’arribar a aquestes situacions. Segurament el seguiment que s’ha fet per part dels diferents equips de govern des del principi han estat insuficients, mes enllà dels defectes de construcció mencionats i esperem que situacions d’aquestes no es tornin a produir per que, de ben segur, que per part nostra farem el seguiment necessari per evitar-ho. Grup d’Opinió Vilassar de Mar -gOvi- 10/2009.