20 d’abr. 2010

Civisme i Seguretat a Vilassar de Mar (26/04/2007)


El passat 26 d'abril a les 20 hores, es va celebrar al Museu Monjo de Vilassar de Mar, una conferència-col•loqui organitzada pel GOVI, sobre el tema "Civisme i Seguretat a Vilassar de Mar".

Van participar com a ponents, en Francesc Zamora, Regidor de Governació del Ajuntament de Vilassar de Mar, en Lluis López, Cap de la Policia Local del municipi i en Marcel Pazos, Sotscap de la Comissaria dels Mossos de Esquadra de Premiá de Mar, sota la competència de la qual es troba el nostre municipi. Per part del GOVI, van participar com a presentador de l’acte i moderador del col•loqui en Carles Malfeito i en Antoni Carles, respectivament.

Carles Malfeito, en la seva qualitat de Vicepresident del GOVI, va ser l’encarregat de l'obertura de la Conferència. Després d'agrair la presència dels assistents i col•laboració desinteressada dels ponents, a tall d'introducció, va efectuar una breu presentació del GOVI. El Grup d'Opinió Vilassar de Mar (GOVI) és una Associació sense ànim de lucre, independent i formada per veïns de Vilassar de Mar amb l'objectiu de tractar de millorar el municipi en tots els seus aspectes sota la convicció que "sumant" és més fàcil accedir a les institucions.


Seguidament, en Carles Malfeito va exposar breument els objectius i l'estructura de l'acte. La finalitat essencial d'aquesta conferència va consistir a donar a conèixer als habitants de Vilassar de Mar com s'organitza la seguretat en el municipi per part dels responsables d'aquesta àrea (Ajuntament, Policia Local i Mossos de Esquadra) i abordar les qüestions de civisme i convivència que més preocupen la població. Donada la proximitat de la campanya electoral, es va fer constar expressament que l'acte mancava de cap connotació política i que els ponents havien estat convidats en la seva qualitat de representants de les institucions i no com a membres de partits polítics.

A continuació, va cedir la paraula al Regidor de Governació, Francesc Zamora, qui va agrair la invitació del GOVI i va elogiar la iniciativa com un exemple de com la ciutadania pot implicar-se en les qüestions públiques i tractar d'influir en la marxa de les mateixes.

En Francesc Zamora va basar la seva exposició en la importància de la seguretat en la vida municipal així com del civisme i de totes aquelles qüestions relacionades amb la convivència pacífica entre els ciutadans. En aquest sentit, va destacar la rellevància de les polítiques de prevenció en l'àmbit de la seguretat mitjançant la integració i cohesió social i en l'àrea del civisme, desenvolupant campanyes d'educació.

En LLuis López, com a Cap de la Policia Local de Vilassar de Mar, va presentar la institució que representa com un servei públic tendent a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Va destacar el fet de què, si bé tradicionalment la policia consistia en un servei reactiu, avui en dia es potencien els elements preventius i no s'entén sense la col•laboració de tots els àmbits de l'administració. Després d'exposar als assistents els diferents àmbits d'actuació de la policia local, va efectuar una enumeració dels efectius amb què compten i va efectuar una descripció de les actuacions que duen a terme, les quals depenen de l'època de l'any, en funció de la planificació que de les mateixes s'efectua. Així mateix va ressaltar l'estreta coordinació que mantenen amb els mossos d'esquadra.

El següent ponent en intervenir va ser en Marcel Pazos qui, després d'agrair al GOVI, la seva invitació a participar en l'acte que es celebrava, va abordar diferents qüestions tals com la importància de la col•laboració ciutadana en la seva tasca, el seguiment que efectuen dels actes delictius informant les víctimes dels resultats aconseguits i els canals amb què compten per obtenir informació de possibles delictes.

En Marcel Pazos va destacar el satisfactori nivell de seguretat ciutadana amb el que compta Vilassar de Mar que és inferior a un 50% de la mitjana de les zones de Catalunya en la qual estan desplegats. Va insistir així mateix en l'adequada coordinació dels cossos de seguretat i els mitjans d'assegurar-la i va afirmar que, malgrat que el seu temps de resposta davant d'una incidència depèn de la naturalesa de la mateixa, tracten d'actuar amb la major celeritat possible.

Va recalcar la importància de procedir a interposar una denúncia en el cas de ser víctimes d'un acte delictiu ja que aquest fet els proporciona informació molt valuosa per abordar tasques de prevenció i reacció, segons els casos. Va subratllar així mateix la rellevància que els ciutadans adoptem mesures preventives tals com la connexió de les alarmes als domicilis durant la nit així com extremar les precaucions amb els desconeguts en llocs com els caixers automàtics.

Una vegada finalitzada l'exposició dels ponents, es va obrir un torn de preguntes iniciant-se així un col•loqui durant el qual els assistents van tenir l'oportunitat de posar de manifest les seves preocupacions i inquietuds en l'àmbit de seguretat i civisme en el nostre municipi. Entre els temes que es van plantejar poden destacar-se els següents:

- Criteris d'assignació de pressuposts per dotar de mitjans i medis a la policia local així com els nivells de productivitat de l'esmentat cos a Vilassar de Mar. Es va manifestar la preocupació de la insuficiència de recursos amb què compta la policia local així com la precarietat de les seves instal•lacions.

- Es va posar de manifest el nivell de soroll en la població especialment durant les nits dels caps de setmana així com altres qüestions de civisme tals com a control i higiene dels gossos, jardins i pintades.

- Es va plantejar així mateix quin és el grau de presència dels mossos d'esquadra a Vilassar de Mar. A aquesta pregunta en Marcel Pazos va exposar que compten amb una patrulla permanent durant les 24 h entre Cabrils i Vilassar, ja que la seva zona que comprèn 10 municipis, està dividida per sectors.

Es va ocupar de la clausura de l'acte SR. Rafael Pérez Márquez, President del GOVI i destacat membre de la comunitat, qui després de valorar molt positivament la conferència col•loqui, va anunciar així mateix que el GOVI organitzaria un nou acte de similars característiques en els pròxims mesos.


Després de la clausura de l'acte, es va oferir una copa de cava als assistents.