9 de des. 2022

Autoconsum solar, Fem de Vilassar de Mar una Comunitat Energètica

 


El passat dissabte dia 26 de novembre vàrem fer un acte a la Sala Roser Carrau de Can Bisa, titulat: Autoconsum solar, Fem de Vilassar de Mar una Comunitat Energètica.

L'acte el va presentar Agnès Salat Moltó, que va parlar en representació de la Comissió de Territori i Sostenibilitat de Babord, i hi van intervenir tres ponents.

En primer lloc Jordi Carbonell i Curell, en nom del Grup d'energies renovables del gOvi, va presentar tres aspectes rellevants vinculats al canvi climàtic. Primer l'evolució de la temperatura promig del l'atmosfera de la terra en el darrer segle i mig. En segon lloc, va exposar la informació que ens donen els certificats de qualificació energètica: quant gasta i quant contamina cada habitatge en funció de l'aïllament que té i la qualitat de les instal·lacions que utilitza per escalfar-se, cuinar o il·luminar-se. En tercer lloc va exposar la situació del parc d'habitatges de Vilassar tant pel que fa a la seva qualificació energètica com pel que fa a la dificultat per millorar-la: costa més millorar un edifici de pisos que una casa unifamiliar.  En va concloure que, vist el deficitari estat del parc d'habitatges, hi ha molta feina per fer, tant per consumir menys com per contaminar menys, utilitzant energies renovables.

Finalment va mencionar les subvencions disponibles per millorar la qualificació energètica dels edificis així com la possibilitat de constituir Comunitats Energètiques per produir energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques.

A continuació Albert Puig Boix, com a membre impulsor de la Comunitat energètica Vilassar de Mar, va exposar els valors de la creació d'energia de forma comunitària i local. Va exposar amb claredat i detall com millorar la sobirania energètica, augmentar l'autoconsum, el concepte d'energia excedentària i les diferents aproximacions tècniques a aquestes qüestions. Què son i com funcionen les plaques fotovoltaiques, els inversors, les bateries, la rendibilitat de les inversions en funció de les disponibilitats de superfície i d'aprofitament del rendiment que donen les plaques. 

A banda de la part tècnica, va exposar la situació del mercat, en el qual les empreses instal·ladores de plaques competeixen per vendre instal·lacions sense analitzar si la inversió és adequada o no al client. De tot plegat en va concloure que la creació d'una Comunitat Energètica pot resoldre molts dels problemes plantejats, tant de competència tècnica com d'optimització de les inversions a realitzar, al mateix temps que s'estalvia en consum i es guanya en el control proper de l'energia produïda.

Finalment va fer una crida a la col·laboració col·lectiva i amb l'Ajuntament per omplir les cobertes ben orientades de Vilassar de Mar de plaques que ajudin a disminuir el preu de l'energia i a portar a mínims la contaminació, a través del consum comunitari local.

En tercer lloc va parlar Pere Galobardes Molera, membre de la Cooperativa Santperenca d'Energia Sostenible (COSPES) de Sant Pere de Torelló. Va explicar l'experiència viscuda amb la Cooperativa, de la qual va posar de relleu la dificultat dels pioners, dels que fan coses de nou. Va explicar en primer lloc que no cal fer una xarxa nova: l'electricitat circula per la mateixa xarxa de distribució. Ni cal tenir plaques a la pròpia teulada, un edifici es pot alimentar d'energia creada a qualsevol lloc dintre d'un radi d'un km. Va explicar com a través de la Cooperativa es pot contractar electricitat de manera neta i autoconsumida, i també estar més empoderats en la mesura que menys dependents de les companyies de subministrament. Actualment son 150 socis, en un poble d'uns 2000 habitants, dels quals un soci és l'Ajuntament, que ha aportat les cobertes d'alguns dels equipaments municipals per a instal·lar-hi plaques amb una potència òptima. També va exposar les característiques, les motivacions i els àmbits d'interès de la Cooperativa. És rellevant que posen l'accent de les actuacions que duen a terme en el fet de produir energia responsable, es a dir no contaminant i de proximitat, més que no pas en l'estalvi que obtindran els socis per comprar l'electricitat a la Cooperativa, que naturalment també n'hi ha. Des del punt de vista financer va explicar que la responsabilitat econòmica dels socis de la Cooperativa es limita als 100€ que cada soci aporta per fer-se soci. Va detallar les dificultats i les vies de solució tant dels problemes derivats del finançament sense fiadors com dels recursos aportats per les administracions públiques per tirar endavant projectes d'aquesta naturalesa, que entren de ple en els objectius europeus, espanyols i catalans de transició energètica.

A continuació es van produir una sèrie de preguntes i comentaris que van donar lloc a un llarg i interessant debat, fins que l'hora, ja eren gairebé les 9 del vespre, va aconsellar donar la sessió per acabada.

 Jordi Carbonell