5 de des. 2015

150 dies de govern a Vilassar de Mar


Dimarts dia 1 de desembre el Grup d'Opinió de Vilassar de Mar va organitzar a la sala mossèn Galbany l'acte «150 dies de govern a Vilassar de Mar».

L'exposició del GOVI es va centrar en la composició actual de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i les prioritats, que al seu parer, ha traçat el nou govern de ERV-VdM diu sí i GxV. 

Tot seguit i en aproximadament una hora els participants, mig centenar d'assistents, van comentar les qüestions que els preocupen: l’elevat endeutament municipal i la necessitat de disposar de les auditories econòmiques i de gestió necessàries per conèixer la realitat del mateix i les possibles responsabilitats, en el seu cas; l'estat dels ascensors que porten al passeig marítim; la conveniència de fer campanyes de sensibilització per millorar el civisme, les defecacions de gossos, els estris al voltants dels contenidors de brossa i altres temes de civisme en general. També es van comentar determinats aspectes de neteja viària, el tancament dels museus, la necessitat d'invertir en el clavegueram, la vigilància de la qualitat de les obres que es fan a la via pública, la necessitat de més cartelleres que evitin l'aspecte brut de publicitat enganxada fora de lloc, entre moltes altres intervencions d’uns assistents participatius i amb ganes de expressar-se.

Entre els assistents diferents regidors i persones actives en l'àmbit social i polític de Vilassar de Mar que van ajudar a enriquir les diferents opinions.

El GOVI farà públic i trametrà al govern i a la resta de partits polítics un resum de l'acte amb aquestes qüestions i treballarà per aportar possibles solucions