24 de des. 2011

Nota d'opinió del gOvi sobre el sous dels regidors

En el Ple del passat dia primer de desembre es va aprovar, gràcies a la majoria absoluta de CiU, un increment de sous dels regidors de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Aquest augment es justificava per la decisió de l’alcalde, senyor Joaquim Ferrer, d’alliberar el seu sou (ja que passa a cobrar de la Diputació) i pel fet que els membres del govern municipal de CiU a Vilassar de Mar afirmen que els seus sous estan per sota del que recomanen algunes associacions municipals.
Encara que aquesta proposta d’augment estigues justificada, considerem que ara no era el moment. Estem en uns moments de crisi en els que es demana a la gent sacrifici i austeritat, les retallades i ajustos salarials s’imposen tant en el sector públic com en el privat. Moltes persones estan cobrant per sota de la mitjana de sous del seu respectiu sector. També moltes, moltíssimes persones s’estan quedant sense feina pel tancament d’empreses i comerços degut a la davallada del consum. Es parla de que hauran de passar anys abans que la ocupació assoleixi  nivells acceptables. Els Ajuntaments són deficitaris i el de Vilassar de Mar no és una excepció. No hi ha pressupost suficient per atendre totes les necessitats del municipi. Així, doncs, creiem que aquesta proposta era políticament incorrecte.
Degut a la polseguera aixecada per aquesta aprovació, tant a nivell local com mediàtic, el consistori ha rectificat fent marxa enrere i admetent l’error d’haver proposat, anunciat i aprovat un augment de sous.
Des del gOvi celebrem aquesta rectificació de l’equip de govern i pensem que la decisió d’augment de sous, encara que pel consistori era justificada, no s’havia d’haver pres. No obstant, reconèixer l’error i rectificar, sigui pels motius que siguin, honra a l’equip de govern.
De moment no sabem a que es destinaran aquests diners del sou alliberat per l’Alcalde, però esperem que en un pròxim Ple es faci oficial la rectificació i amb consens polític es destinin aquest recursos a allò que sigui més necessari, sigui estalvi o sigui a partides socials del pressupost més mancades de recursos.
Senyors regidors de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, considerem políticament correcte haver rectificat a temps una decisió d’augments de sous que no qüestionem si estava o no justificada, sinó que ara, senzillament, creiem que no era el moment de prendre-la.