Qui som?

Associació
El Grup d’Opinió Vilassar de Mar es una associació sense ànim de lucre inscrita des de maig de 2005 a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i amb NIF G63859920.

Les nostres finalitats son manifestar les necessitats de Vilassar de Mar creant estats d’opinió i impulsant mesures concretes que serveixin per millorar el municipi, definir estratègies que facilitin la defensa i integració dels seus habitants i la promoció del seu patrimoni així com mantenir la identitat del poble.

Òrgans de govern
Els òrgans de govern del GOVI son:

- Assemblea General: òrgan sobirà format per tots els associats.

- Junta Directiva: òrgan que regeix, administra i representa l’associació. Esta format per:

President: Carles Malfeito Bonet
Vicepresident: Jos Petit Figuerola
Secretari: Bernat Carrau Lloveras
Tresorer: Andreu Boher Torrent
Vocal: Josep Mª Carrau Ramón
Vocal: Joan Vives Serra
Vocal: Carlos Abellan Sánchez
Vocal: Teresa Capilla Pujol
Vocal: Jaume Marfà Torrijos


La nostra raó
- Què es el GOVI?
El GOVI sorgeix a partir d’un grup de persones, residents a Vilassar de Mar, de diferents ideologies i que tenen en comú, l’estimació pel poble i el desig de fer-lo avançar, millorant la qualitat de vida de la gen que hi viu.
GOVI significa Grup d’Opinió Vilassar de Mar, i neix amb la ferma intenció d’esdevenir una eina eficaç i activa al servei de la ciutadania, per a estimular, concretar i canalitzar l’opinió, queixes i propostes, de les persones residents a Vilassar de Mar.
- Per què el GOVI?
Perquè sumant es més fàcil que les institucions ens escoltin.
Perquè el GOVI pot donar-li forma a una queixa o inquietud, de manera professional i així poder ser tinguda en compte per l’Ajuntament, solucionant els problemes que estiguin sobre la taula.
- Principis d’actuació
Mantenir en totes les nostres actuacions una gestió transparent i una actitud constructiva i participativa.
Prioritzar els interessos dels residents a Vilassar de Mar.
Arribar i representar a tota la població respectant les diferents sensibilitats, creences i costums.
- Com col•laborar-hi?
Participant en tasques o accions concretes.
Aportant coneixements professionals i assessorant en la redacció de propostes.
Econòmicament.

On som?
Carrer Sant Josep 53
08340 Vilassar de Mar
+34 930 002 713

Contacta'ns
info@goviweb.net